Kto spoczął na tym cmentarzu?

Kto spoczął na tym cmentarzu?

Świętokrzyska Grupa Eksploracyjna odkryła cmentarz z I wojny światowej w Królewicach koło Sulisławic. Trwa ustalanie kto spoczął w żołnierskich mogiłach. Pierwsze informacje o zapomnianym cmentarzu wojennym w Królewicach członkowie Świętokrzyskiej Grupy Eksploracyjnej otrzymali od Jacka Piwowarskiego, sołtysa miejscowości Wiązownica-Kolonia, który o nekropoli słyszał z opowieści swoich dziadków. Cmentarz wyłoniony z chaszczy – Za jego pośrednictwem skontaktowaliśmy się z sołtyską miejscowości Królewice, która pomogła nam zlokalizować miejsce domniemanego cmentarza. Właścicielem działki okazał się pan Paweł Zych, który potwierdził, że jego przodkowie wspominali o krzyżach, które stały na tym terenie. Właściciel zgodził się abyśmy uporządkowali teren i przeprowadzili wstępne badania – opowiada Dominik Kasprzyk. Przez kilka dni członkowie grupy wycinali zarośla i […]