Świętokrzyska Grupa Eksploracyjna powstała w 2016 roku i od tamtej pory sukcesywnie rozwija swoje struktury oraz obszar działania.

Trzon grupy stanowią obecnie:

Sebastian Grabowiec – prezes
Dominik Kasprzyk –z-ca prezesa
Bartosz Kuszewski – skarbnik
Oskar Masternak
Maciej Rdzanek
Paweł Głowacki
Dariusz Osojca
Daniel Dziarmaga
Dominik Kuchniak
Maciej Gancarski

Wszystkich członków grupy łączy pasja oraz zamiłowanie do historii, chęć jej odkrywania i weryfikowania znanych już faktów, jak i ujawniania tych jeszcze nie znanych.

W swoim dorobku nasza grupa ma kilkukrotny udział w badaniach pól bitewnych pod Grunwaldem na zaproszenie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.

Brała również udział w badaniach i przeszukiwaniu miejsc bitew i potyczek z czasów I wojny światowej na terenie Karpat. Czynnie uczestniczyła w projekcie eksploracji pola bitwy na Łysym Wierchu pod nazwą  Galicja Szlakiem Bieszczadzkich Lwów „Operacja Manyłowa 1915”.

Angażuje się w wiele projektów oraz bierze czynny udział w akcjach charytatywnych. Uczestniczyła między innymi w czyszczeniu rzeki Kamiennej w Starachowicach w 2019 roku oraz piknikach i licytacjach dla chorych dzieci. W 2020 roku zebrała i przekazała 3000,00 zł w licytacji dla Hani Terleckiej z Kielc.

Wspólnie z Towarzystwem Historycznym Czarcia Łapa z Lublina tworzyliśmy projekt pod tytułem „Dwa Brzegi”, którego celem były wspólne poszukiwania i eksploracje prowadzone przez detektorystów i pasjonatów historii z województw położonych na obu brzegach Wisły, lubeskiego i świętokrzyskiego.  W ramach tego projektu, przeprowadzono wiele poszukiwań na terenach obu województw, między innymi także na Górze Witosławskiej, które to poszukiwania przyniosły zaskakujące znaleziska w postaci strzemion do jazdy konnej z okresu najazdów tatarskich (przełom XI-XII wieku), zapony, czyli zapięcia płaszcza, datowanej na X wiek, toporu bojowego z X-XI wieku, oraz fibuli, czyli ozdobnej broszy z okresu wpływów rzymskich na tych terenach.

Stowarzyszenie nasze aktualnie prowadzi także kilka projektów. W ostatnich miesiącach, udało nam się zlokalizować oraz przeprowadzić prace porządkowe na zapomnianym cmentarzu z okresu I wojny światowej.

Stowarzyszenie uczestniczy także w licznych konwentach i prelekcjach historyczno-archeologicznych. Współpracujemy także z archeologami, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz muzeami, między innymi Muzeum Militariów w Małogoszczy i Muzeum Pól Bitewnych Grunwaldu w Stembarku. Prowadzimy również ścisłą współpracę z wieloma podobnymi nam stowarzyszeniami i grupami z Polski i Europy.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie województwa świętokrzyskiego poprzez odkrywanie namacalnych śladów przeszłości i prezentownia ich jak najszerszemu gronu odbiorców